Na primjer WA65205 ili 154235


Šifra aparata je 6-znamenkasta brojka koju možete pronaći na natpisnoj pločici aparata i u jamstvenom listu.